• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 09/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 9/11/2017

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη   9-11-2017

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αριθ. Πρωτ. : 53481

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  09/11/2017  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Έκτακτη Συνεδρίαση (30η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Ακύρωση της αριθ. 586/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση παραχώρησης χρήσης  χώρου εντός του πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας στο Μόκαλη Γεώργιο για το χρονικό διάστημα από 01-12-2017 έως και 07-01-2018» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2.    Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμβαδού 4.695,00 τ.μ. , στο πάρκο Εθνικής Ανεξαρτησίας, με διενέργεια δημοπρασίας, για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ξύλινων οικίσκων κ.λ.π., κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

Τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο,  λόγω περιορισμένου χρόνου μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Πάρκου των Χριστουγέννων» (1η Δεκεμβρίου )

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης