• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 13:00 6/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                           Αλεξανδρούπολη 06 /11/2017

                          Αριθ. Πρωτ. : 52996

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης , για την αγορά μαρμάρου που θα τοποθετηθεί στο Ωδείο Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Δούκας Δημοσθένης )

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για τη συντήρηση και επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων». (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για τη αναβάθμιση-επέκταση τηλεφωνικών κέντρων(Εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)

4.Έγκριση πρακτικού πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια οπτικοακουστικού συστήματος και μηχανημάτων για την αίθουσα Δ.Σ. και αθλητικών εγκαταστάσεων. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

5. Εξέταση της αριθμ. πρωτ. 52542/2-11-2017 ένστασης της εταιρίας BRINX AE κατά της αριθμ. 376/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση πρακτικού πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ΚΥΑ 53361/06) – στολών φιλαρμονικής Φερών – στολών δημοτικής αστυνομίας(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , διάθεσης πίστωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

7.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς και για την αντιμετώπιση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου ¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, δέσμευση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια της «προμήθειας πινακίδων σήμανσης » (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών αντικεραυνικής προστασίας στα σχολικά κτίρια» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

10. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια ξυλείας και ξυλοπροϊόντων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2017» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ