• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2017 και ώρα 11:30 6/10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη:06 /10/2017

Αριθ. Πρωτ. : 47271

ΠΡΟΣ:

1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

8. κ. Δραμανίδου Νίκη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ. Βαταμίδη Ιωάννη

3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/10/2017 και ώρα 11:30 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Xορήγηση άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής στο Κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής & κρύας κουζίνας) (ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» του ΒΛΑΤΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται στην Αλεξ/πολη οδός Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 30. (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

Το παραπάνω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως επειδή το εν λόγω κατάστημα έχει προγραμματίσει να λειτουργήσει με μουσικά όργανα την 6-10-2017 ημέρα

Παρασκευή .

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ