• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 29/9/2017


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -

Αλεξανδρούπολη 28-9-2017

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ: 45875

   

 

   

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την 04/10/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το  παρακάτω θέμα:

 

1.       Έγκριση Aπολογισμού-Ισολογισμού, αποτελεσμάτων, προσαρτήματος και έκθεσης της χρήσεως 2016. ( Εισηγητής: κ. Παντελίδης Γ.)

 

 

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

__________________________________________________________

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης