• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/10/2017 και ώρα 18:00 29/9/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                Αλεξανδρούπολη 29/09/2017

                                Αριθ. Πρωτ. : 46040

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 04/10/2017 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση ή μη πρακτικών για εκμίσθωση αγροτεμαχίου αγροκτήματος Καβησού. (Εισηγ. κ. Γεωργιάδου Ελένη )

2. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας σιδηρικών και συναφών προϊόντων (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

3. Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα: Ντέμη Τριανταφυλλίδη, κάτοικο Αλεξ/πολης για εκδικαζομένη την 31.10.2017 στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης αγωγή του (τακτική διαδικασία) κατά του ΑΠΟΚΔΑ για ποσό 8.673,80 ευρώ. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

4. Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα: Αντώνιο Καραλή ,κάτοικο Αισύμης για εκδικαζομένη την 14.11.2017 στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης αγωγή του(μικροδιαφορών) κατά του Δήμου Αλεξ/πολης για ποσό 490 ευρώ. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

5. Δικαστικός συμβιβασμός και καταβολή του εξ αυτού ποσού στον αιτούντα: Μιχαήλ Ηλιάσκο, κάτοικο Πέπλου Φερών για εκδικαζομένη την 12.12.2017 στο Ειρηνοδικείο Αλεξ/πολης αγωγή του (μικροδιαφορών) κατά του Δήμου Αλεξ/πολης για ποσό 904 ευρώ. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης για την υλοποίηση της εργασίας «Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

7.Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου τένις στο Κέντρο Νεότητας» προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 € ( με Φ.Π.Α.) ». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αριθμ. 97/2016 μελέτης με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με τη Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων τύπου Led και την Προμήθεια Λαμπτήρων τύπου Led» καθορισμός και έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την διεξαγωγή της ανωτέρων προμήθειας και διάθεση πίστωσης.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ