• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης μουσικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) 5/9/2017
 Υποβολή αιτήσεων από 6/9/2017 έως 15/9/2017