• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ TOY «Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης» 31/8/2017

Αλεξανδρούπολη, 30.08.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ TOY

«Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης»

Τέθηκαν προς διαβούλευση στην κεντρική σελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (βλέπε www.alexpolis.gr), η ανάλυση, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της Α Φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αλεξανδρούπολης.

Η μελέτη έχει ως κύριο αντικείμενο:

  • Τη στρατηγική εκτίμηση των χωρικών συνθηκών στην περιοχή μελέτης,

· Τη διαχείριση και τον επαναπροσδιορισμό των γενικών χρήσεων γης στη βάση επικαιροποιημένων χωρικών και θεσμικών δεδομένων.

· Την αντιμετώπιση / άμβλυνση τυχόν συγκρούσεων χρήσεων γης του αστικού και περιαστικού χώρου, καθώς και τη διαχείρισης των τάσεων και των πιέσεων που προκύπτουν κατά περίπτωση.

· Την εκτίμηση των αναγκών σε κοινωνική υποδομή.

· Την υιοθέτηση μέσων παρέμβασης σε ζώνες αυθόρμητων συγκεντρώσεων εκτός σχεδίου δόμησης.

Παρακαλούμε, όπως διατυπώσατε απόψεις, προτάσεις, επισημάνσεις κλπ, εντός 30 ημερών (έως 30/09/2017) προς το Δήμo Αλεξανδρούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί των κειμένων, των ερευνών και λοιπών στοιχείων της μελέτης, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2551350037 και email: kport@alexpolis.gr.ΓΠΣ Α' ΑΝΑΡΤΗΣΗ