• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2017 και ώρα 13:30 27/7/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

Πληροφορίες :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

  

                                                  Αλεξανδρούπολη:27 /07/2017   

                                                  Αριθ. Πρωτ. : 34802

                                       

       ΠΡΟΣ:

  1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό

  2. κ. Σεφεριάδη Σάββα

  3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

  4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα

  5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο

  6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

  7. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

  8. κ. Δραμανίδου Νίκη

 

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου  

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Γ) κ.  Βαταμίδη Ιωάννη

 

  3. Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Ταρτανή Ιωάννη

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο,  Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης      

  7.    Εισηγητές των θεμάτων

 

          Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ   31/07/2017 και ώρα 13:30  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

 

1.Χορήγηση - Ακύρωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λ.π. θέματα λειτουργίας αυτών, καθώς και θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων.(Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

 

2. Εξέταση αιτήματος των κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑ και ΚΑΤΙΝΑΣ ΚΑΛΕ, για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος οχημάτων , στην πυλωτή  ,  στην οδό Ι. ΚΑΒΥΡΗ 95 (Ο.Τ. 161-162-163). (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικόλαος)

 

3. Εξέταση αιτήματος του κ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, για χορήγηση άδειας απότμησης και στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου, ώστε να είναι δυνατή η είσοδος - έξοδος οχημάτων , στο τμήμα 4 του ορισμένου πάρκιν στην γωνία του ακάλυπτου οικοπέδου οικοδομής στην συμβολή των οδών ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΦΑΛΗΡΟΥ  (Ο.Τ. 92). (Εισηγ. κ. Νέστορας Νικόλαος)

 

4.Έγκριση εργασιών – μελέτης του έργου: “ Ανάπλαση χώρου αναψυχής και περιπάτου Πλατανότοπου Μαϊστρου”. ((Εισηγ. κ. Οικονομίδης Απόστολος)

 

5. Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  , στο παραδοσιακό - εμπορικό κέντρο της πόλης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ» (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου  Κων/νος)

 

6.Εξέταση αίτησης των Μπεδινάκη Σταύρου και Τσαουσίδη Ηλία δημοτών και κατοίκων Φερών, για απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου, στις Φέρες. (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου  Κων/νος)

 

7. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης ΔΣ 448/2012 ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΦΕ & ΕΣΤΙΑΣΗΣ¨.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

8. Έγκριση Τροποποίησης Απόφασης ΔΣ 267/2011 ¨ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ¨.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

 

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                  

 

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ