• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 27/7/2017

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη   27/07/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ. :34804

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  31/07/2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (20η ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

1.    Αιτήσεις-Ενημερώσεις

2.    Κατάθεση αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για παραχώρηση μόνιμης χρήσης , άνευ ανταλλάγματος , όλου  του κτηριακού συμπλέγματος  του Παλαιού Νοσοκομείου επί της οδού Δήμητρας 19, προκειμένου να αναπλαστεί και να στεγαστούν Υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου  τομέα (Δημόσιο –Αυτοδιοίκηση) (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

3.    Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Διαγραφή οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ λόγω 'εσφαλμένης εγγραφής” (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Λήξη απόφασης διαγραφής  βεβαιωμένων μισθωμάτων για περίπτερο,  λόγω μεταβίβασης της άδειας εκμετάλλευσης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

6.    Πληρωμή ΕΝΦΙΑ παρελθόντων ετών και προστίμων αυτών στη Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

7.    Αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου στα Δίκελλα για την ανάπτυξη τουριστικών – αθλητικών δραστηριοτήτων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

8.    Έγκριση διενέργειας προμήθειας: «Προμήθεια μηχ/κού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου- γηπέδων» ( Εισηγ. κ. Μάκρας Απ.)

9.    Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής –Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποξήλωση πίνακα φωτισμού σιντριβανιού της πλατείας Ελευθερίας και  μετατόπιση σε άλλη θέση» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

11. Έγκριση χορήγησης παράτασης  του έργου «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας» ( Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

12. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης  κατασκευής της  κ. Κούγκουλου Ουρανίας (Εισηγ.κ. Κουκουράβας Γ.)

13. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης  κατασκευής της «Σ. ΜΠΑΝΤΑΚ-Γ.ΑΛΗ ΤΑΣΙΜ ΕΠΕ» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

14. Έγκριση  2ου ΑΠΕ  & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευές επεκτάσεις κοιμητηρίων οικισμών» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

15. Έγκριση  τροποποίησης απόφασης Δ.Σ. 267/2011 «Ανασύνταξη κανονισμού  χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

16. Έγκριση  τροποποίησης απόφασης Δ.Σ 448/2012 «Κατασκευή ανεμοφρακτών  σε καταστήματα  καφέ & εστίασης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας )

17. Έγκριση 1ου ΑΠΕ- 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

18. Ανακοίνωση  συγκρότησης  Επιτροπής Παραλαβής & Ελέγχου  Ποιότητας Υλικών για το έργο «Ανακατασκευή ταρτάν στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

19. Έγκριση προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  , στο παραδοσιακό - εμπορικό κέντρο της πόλης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΕΣ ΝΥΧΤΕΣ» (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου  Κ.)

20. Εξέταση αίτησης των Μπεδινάκη Σταύρου και Τσαουσίδη Ηλία δημοτών και κατοίκων Φερών, για απαγόρευση κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού 28ης Οκτωβρίου, στις Φέρες. (Εισηγ. κ. Χατζηαναγνώστου  Κ.)

21. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2017¨( Εισηγ. κ. Μυτιληνός Ευάγ.)

22. Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση των παλαιών βατήρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης στο Δήμο Ορεστιάδας (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάν.)

23. Έγκριση για την πληρωμή με βάση την  αριθ. 165/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, στη Μαρία Σιαρβαλή, οφειλής της Αστικής  μη Κερδοσκοπικής Επιχείρησης Φερών (Α.Μ.Η.Κ.Ε.Δ.Α.Φ.) (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

24. Έγκριση για την πληρωμή με βάση την  αριθ. 164/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης, στη « Γ. Γκιλάκης και ΣΙΑ ΟΕ» , οφειλής της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης  Φερών( Κ.Δ.Ε.Τ.Α.Φ) (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

25. Παράταση των μουσικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο πλαίσιο της Γιορτής Κρασιού 2017, έως 31 Ιουλίου 2017 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης