• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης την ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017 και ώρα 14:00 7/7/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζουμπουλιά Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                  Αλεξανδρούπολη: 07/07/2017 

                                 Αριθ. Πρωτ. : 31495

ΠΡΟΣ:

Α. Αντιδημάρχους

1. Βαταμίδη Ιωάννη

2. Γκότση Νικόλαο

3. Ζιώγα Χρήστο

4. Κουκουράβα Γεώργιο

5. Παντελίδη Γεώργιο

6. Φαλέκα Ιωάννη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Β.Γραφείο Δημάρχου

Γ.Προέδρους Νομικών Προσώπων

1. Αετόπουλο Κυριάκο

2. Βαμβακερό Αντώνιο

3. Γερακόπουλο Χρήστο

Δ.Προέδρους Επιχειρήσεων Δήμου

1. Αρβανιτίδη Τριαντάφυλλο

2. Μυτιληνό Ευάγγελο

3.

Ε. Εντεταλμένους Συμβούλους

1. Βραχιόλογλου Στυλιανό

2. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

3.

ΣΤ.Γενικό Γραμματέα

1. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ 13/07/2017 και ώρα 14:00 στο Δημαρχείο στο Γραφείο Δημάρχου σε TAKTIKH συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 62, του Ν. 3852/2010 και το άρθρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής ), για συζήτηση του θέματος της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Τροποποίηση της 585/2011 Α.Δ.Σ. : «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ