• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 16/05/2017 και ώρα 13:00 12/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 12/05/2017

Αριθ. Πρωτ. : 20077

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 16/05/2017 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση - διάθεση πίστωσης και του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία μίσθωσης ψυκτικών θαλάμων στο πλαίσιο του Έργου Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ) . (Εισηγ. κ. Τσαούση Ελένη)

2. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την μεταφορά παιδιών για τις κατασκηνώσεις Μάκρης για το έτος 2017.(Εισηγ. κ. Κυριαζίδης Χ.)

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, όρων διακήρυξης , διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την συντήρηση εργαλείων πρασίνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δρόσος))

4. Αίτηση για δικαστικό συμβιβασμό της Χαλβού Μαρίας δικηγόρου Αλεξ/πολης οδός Βενιζέλου 49 (ΑΜ 145) πληρεξουσίας δικηγόρου του Ματζιαράκη Ζουμπούλη του Αγγέλου λογιστή κατοίκου Αλεξ/πολης, κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗς (ΑΠΟΚΔΑ). (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

5. Άσκηση αναίρεσης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά του Χαράλαμπου Καπαταγίδη του Αθανασίου, κατοίκου Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης, επιχείρηση εστίασης (ταβέρνα),οδός Εγνατίας αριθ.47 και της υπ΄αριθ.47/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (Διαδικασίας Μικροδιαφορών). (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

6.Προετοιμασία και κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας του δήμου για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων LIFE, CBC Black Sea Basin, Interreg Europe.(Εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)

7.Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017.(Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

8.Έγκριση του Πρακτικού Συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του: 'ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΣΥΜΗΣ'.(Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντωνία)

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, και όρων διακήρυξης του έργου: 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ' (Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντωνία)

10.Λήψη απόφασης Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Καθαρισμός Ακτών».(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελισάβετ)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ