• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 11/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 5/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη  05  /05/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ.: 18926

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  11/05/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για το παρακάτω θέμα :

 

 

1.    Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης της 14ης Συνάντησης Ευρωπαϊκών Χωριών Πελαργών – 2ο Festival Πελαργών στον Πόρο, το Ευρωπαϊκό χωριό των Πελαργών (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

  Κωνσταντίνος Γκοτσίδης