• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2016 4/5/2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη  04-05-2017

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

Ο Δήμαρχος   Αλεξανδρούπολης

 

 

 

   Κάνει γνωστό , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/1993, <περί Μητρώων Αρρένων >  ότι από  08-05-2017 μέχρι  31-05-2017 , θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2016 που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενό του μέχρι  την λήξη της προθεσμίας  στο Γραφείο Δημοτολογίων (Πλατεία Κύπρου 17 - 2ος όροφος  υπεύθυνη κ. Τσερκέζη Σοφία τηλ. 2551350099).

 

 

 

  

                                                                            Ο  Δήμαρχος

                                                                                    α.α

                                                                        Ο  Αντιδήμαρχος

                                                               Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

 

                                                                    Παντελίδης Γεώργιος