• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα 08/05/2017 και ώρα 14:00 3/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες : Ντόλιου Ζουμπουλιά

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 02 /05/2017

Αριθ. Πρωτ. : 18289

ΠΡΟΣ

 

---------------------------------------------------------------

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα 08/05/2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των . (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ