• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Ανάκληση ανακοίνωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας 28/4/2017

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

Αλεξανδρούπολη 28/04/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανάκληση ανακοίνωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας

Από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και το τμήμα Συγκοινωνίας και Κυκλοφορίας, ανακοινώνεται ότι δε θα ισχύσει η κυκλοφοριακή ρύθμιση την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 και ώρα 9.00 π.μ. που ανακοινώθηκε για αμφιδρόμηση των οδών προέκταση οδού Κύπρου (κατηφόρα προς το λιμάνι), καθώς και η αμφιδρόμηση ανώνυμης οδού εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος έμπροσθεν από το Τελωνείο κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης με το υπ’ αριθ. 1193/28-04-2017, με το οποίο ζητείται η προσωρινή αναστολή των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων