• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 03/05/2017 και ώρα 18:00 28/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 27/04/2017

Αριθ. Πρωτ. : 17680

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 03/05/2017 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ΄αριθ. 392/2016 Α.Ο.Ε. που αφορά την «Έγκριση - διάθεση πίστωσης και του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης του Δήμου στο πλαίσιο του Έργου Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ) » (Εισηγ. κ. Τσαούση Ελένη)

2. Έγκριση - διάθεση πίστωσης και του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία διοικητικής υποστήριξης του Δήμου στο πλαίσιο του Έργου Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΕΒΥΣ-ΤΕΒΑ) . (Εισηγ. κ. Τσαούση Ελένη)

3. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου της προμήθειας χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών ανοιχτού κολυμβητηρίου Φερών Δήμου Αλεξ/πολης» (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

4. Έγκριση του Πρακτικού Συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΜΠΙΝΓΚ '. (Εισηγ. κ. Τσαταλμπασίδου Νίνα)

5.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων. (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Ανάθεση εργασιών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων». (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς κοινόχρηστων και λοιπών χώρων στα πλαίσια προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας». (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ » (Εισηγ. κ. Κυριαζίδης Χρήστος)

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προμήθειας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΜΑΚΡΗΣ » (Εισηγ. κ. Κυριαζίδης Χρήστος)

10. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ & ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΑΚΡΗΣ » (Εισηγ. κ. Κυριαζίδης Χρήστος)

11. Έγκριση τροποποίησης της εφαρμογής του Κανονισμού Λειτουργίας Ελεγχόμενης Στάθμευσης.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

12. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: «Δαπάνες ταχυμεταφορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

13. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα (ράμπα πρόσβασης κολύμβησης» (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

14. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα για το 2017 και 2018. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

15. Αίτηση για δικαστικό συμβιβασμό της Χαλβού Μαρίας δικηγόρου Αλεξ/πολης οδός Βενιζέλου 49 (ΑΜ 145) πληρεξουσίας δικηγόρου του Ματζιαράκη Ζουμπούλη του Αγγέλου λογιστή κατοίκου Αλεξ/πολης, κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗς (ΑΠΟΚΔΑ). (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΑΛΟΥ».(Εισηγ. κ. Πολουξίδου Ε.) 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: “ Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας”.(Εισηγ. κ. Καρκάνη Π.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ