• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης για το πρόγραμμα «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ_ ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έχει αναρτηθεί 19/4/2017
Ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης για το πρόγραμμα «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ_ ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» έχει αναρτηθεί εδώ.
Η προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων είναι 10 ημέρες.