• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017 και ώρα 13:00 7/4/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 07/04/2017

Αριθ. Πρωτ. : 15112

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010), για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 ,όπως διαμορφώθηκαν με τη 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

2. Διάθεση πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κολυμβητηρίων) Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017 (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

3. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξ/πολης (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

4. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, της διάθεσης πίστωσης και του τρόπου εκτέλεσης για την κατασκευή τέντας κάλυψης φορτηγών (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

5. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, της διάθεσης πίστωσης και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας αναλωσίμων, λοιπών αναλωσίμων και μεταλλικών ελασμάτων» (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αριστείδης)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης του έργου ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΣΥΜΗΣ¨ ( Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντ.)

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την υπηρεσία ¨Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών¨ (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης, και τρόπου εκτέλεσης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ