• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 4/4/2017
 
 
Υποβολή αιτήσεων από 5/4/2017 έως 4/5/2017