• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου παιδαγωγού για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης» 30/3/2017
 
 
 
 
Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 31/3/2017 έως 10/4/2017
 
 Ώρες υποβολής 08:00-14:00