• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης την Παρασκευή 17/03/2017 ώρα 14:00 13/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες : Ντόλιου Ζουμπουλιά

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                         Αλεξανδρούπολη 13/03/2017
                         Αριθ. Πρωτ. : 10798

ΠΡΟΣ

 

---------------------------------------------------------------

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 17/03/2017 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ