• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2017 και ώρα 19:00 9/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                         Αλεξανδρούπολη 09/03/2017
                        Αριθ. Πρωτ. : 10318

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2017 και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010.

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης, διάθεσης πίστωσης για την «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3D Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συμβολή στην ανάδειξη – αξιοποίησή τους στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη : ψηφιακή διερεύνηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των μνημείων Τραϊανούπολης». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως ,λόγω επίσπευσης ωρίμανσης αδειοδοτήσεων και μελετών για ΧΑΝΑ και Λουτρώνες , προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από την ΟΧΕ Τουρισμού.

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης, διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προγραμματικής σύμβασης Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με τίτλο «Εκπόνηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Βέλτιστης Καλλιεργητικής Τεχνικής και την Βελτίωση της Απόδοσης και της Ποιότητας των Οσπρίων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Γκότσης Νικόλαος)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως λόγω της έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου των οσπρίων που προσδιορίζεται από το πρώτο 15νθημερο του Απριλίου. Αυτό συνεπάγεται τον άμεσο προγραμματισμό της σποράς και οι προετοιμασίες της σποροκλίνης που θα πρέπει να ξεκινήσουν ένα τουλάχιστον μήνα πριν. Τα παραπάνω κρίνουν απαραίτητη την επίσπευση όλων των διαδικασιών ώστε να μην χαθεί η καλλιεργητική περίοδος.

4. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 ευρώ (για την έκδοση παραβόλων ελέγχου οχημάτων του Δήμου μας από το Κ.Τ.Ε.Ο.) (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρήστος)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως διότι δεν υφίσταται δυνατότητα μετάθεσης της ημερομηνίας των ελέγχων οχημάτων του Δήμου μας από το Κ.Τ.Ε.Ο και οποιαδήποτε καθυστέρηση σε αυτή επιφέρει σχετικά πρόστιμα και κατά συνέπεια υψηλότερο του κανονικού κόστος.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ