• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δ. Σ. και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 24/2/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 24-02-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ            Αριθ. Πρωτ.: 8210

 

 

                         ΠΡΟΣ:

                      Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                     (όπως πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα, Λ. Δημοκρατίας 306, στις 5.3.2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Ιωάννης Φαλέκας