• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο 24/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζουμπουλιά Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                              Αλεξανδρούπολη: 24/02/2017

                              Αριθ. Πρωτ.: 8309

 

ΠΡΟΣ:

1. κ.Γερακόπουλο Χρήστο

2. κ.Ουζουνίδη Γεώργιο

3. κ.Παντελίδη Γεώργιο

4. κ.Βαμβακερό Αντώνιο

5. κ.Ζητάκη Παναγιώτη

6. κ.Μιχαηλίδη Παύλο

7. κ.Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

8. κ.Τρέλλη Φανή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου

7.Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010), για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου του διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου για τα έτη 2017 και 2018 για το Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

2. Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής για ποσό 5.000,00€ . (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης για « ταχυδρομικές υπηρεσίες». (Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

4. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως διαμορφώθηκαν με την 1η Αναμόρφωση.(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ