• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/02/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο 22/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 22/02/2017

Αριθ. Πρωτ. : 7721

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

2. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Βαμβακερό Αντώνιο

5. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

6. κ. Μιχαηλίδη Παύλο

7. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

8. κ. Τρέλλη Φανή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 22/02/2017 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση του θέματος της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας- εργασίας: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης για αντιμέτωπη εκτάκτων αναγκών ( μπαλώματα τοπικά ) λόγω της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης που προέκυψε. (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

Το ανωτέρω θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως διότι, λόγω των καιρικών φαινόμενων ( παγετός – χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις) που επικρατούσαν στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, (από τις αρχές Δεκεμβρίου 2016 έως της 22 Ιανουαρίου 2017, αλλά και τις τελευταίες βροχοπτώσεις ) και την συνεχή ρίψη αλατιού, προκλήθηκαν πολυάριθμες φθορές στα καταστρώματα των οδών, με κίνδυνο την πρόκληση ατυχημάτων.

 

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ