• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10) 16/2/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 16 / 02 /2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                              ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6840

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας » (Άρθρο 89, Ν. 3852/10)

Μετά τη ματαίωση της κατά την 2η συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας , ύστερα από την αριθμ. 5941/10-02-2017 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση στις 20-02-2017 και ώρα 14:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των και άδειας λειτουργίας μουσικής. (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

2.Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.

( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

3.Πρόταση διοργάνωσης:«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

4.Πρόταση για αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου , πραγματοποίησης πολιτικών γάμων. ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

5.Επιβολή προστίμων Δήμου για παράνομες αφισοκολλήσεις.(Εισηγ. κ. Καλυμνιός Παντελής)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ