• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 15/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αλεξανδρούπολη 15-2-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                           Αρ.πρωτ. : 6639

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

& ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κώδικας : 681 00 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Κυρτσιδης Αργυρης

Τηλέφωνα : 2551350153

Fax : 2551350142

ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόθεση του για την σύναψη δανείου 3.620.607,80 € με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, σύμφωνα με την 46/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την προμήθεια «αντικατάσταση συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED» με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Ποσό δανείου 3.620.607,80 €

Β) Διάρκεια αποπληρωμής Δανείου: 20 έτη.

Γ) Αποπληρωμή: Με καταβολή μηνιαίων δόσεων και δικαίωμα προεξόφλησης χωρίς ποινές.

Δ) Επιτόκιο σταθερό ή κυμαινόμενο.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παρούσης τις προσφορές σας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ