• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της της Δημοτικής Κοινότητας την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017 και ώρα 17:30 10/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες : Ντόλιου Ζουμπουλιά

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                                  Αλεξανδρούπολη 10/02/2017
                                 Αριθ. Πρωτ. : 5941

ΠΡΟΣ

 

---------------------------------------------------------------

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 15/02/2017 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των και άδειας λειτουργίας μουσικής. (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

2.Δημιουργία γραφείου εθελοντισμού Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης.

( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

3.Πρόταση διοργάνωσης:«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

4.Πρόταση για αίθουσα εκδηλώσεων Δήμου , πραγματοποίησης πολιτικών γάμων. ( Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

5.Επιβολή προστίμων Δήμου για παράνομες αφισοκολλήσεις.(Εισηγ. κ. Καλυμνιός Παντελής)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ