• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 13/02/2017 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00 8/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -

Αλεξανδρούπολη  08/02/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ.: 5563

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  13/02/2017  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα :

 

1.    Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 38/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση λήψης δανείου (ποσού 3.620.607,80€ με ΦΠΑ) από το Τ.Π. & Δ. ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για αντικατάσταση  συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

2.     Λήψη απόφασης σχετικά με την «Έγκριση λήψης δανείου (ποσού 3.620.607,80€ με ΦΠΑ) από το Τ.Π. & Δ. ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για αντικατάσταση  συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED» (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αγγλιάς Θεόδωρος