• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την ΤΡΙΤΗ 07/02/2017 και ώρα 13:30 7/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                           Αλεξανδρούπολη: 07/02/2017

                           Αριθ. Πρωτ. : 5253

ΠΡΟΣ:

1. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

2. κ. Σπηλιοτόπουλο Αντώνιο

3. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

4. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

5. κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνο

6. κ. Ζιώγα Χρήστο

7. κ. Δραμανίδου Νίκη

8. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Β) κ. Τερζή Επαμεινώνδα

3.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

4.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης

6. Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 07/02/2017 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (13 Η/Υ) & Τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της LADNA LYUDMILA του VETSESLAV που βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη οδός ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ & ΚΩΛΕΤΗ.(Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

Το θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το ανωτέρω κατάστημα, λόγω της οικονομικής κρίσεως και της μεγάλης δαπάνης του αντικειμένου της επιχείρησης, το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ