• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 12:00 6/2/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                      Αλεξανδρούπολη: 06/02/2017

                                     Αριθ. Πρωτ. : 4987

ΠΡΟΣ:

1. κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

2. κ. Σπηλιοτόπουλο Αντώνιο

3. κ. Βαταμίδη Ιωάννη

4. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

5. κ. Γκοτσίδη Κωνσταντίνο

6. κ. Ζιώγα Χρήστο

7. κ. Δραμανίδου Νίκη

8. κ. Αραμπατζή Κυριάκο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Κουκουράβα Γεώργιο

Β) κ. Τερζή Επαμεινώνδα

3.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

4.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αλεξ/πολης

6. Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1. Χορήγηση – Ακύρωση αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λ.π. θέματα λειτουργίας αυτών, καθώς και θέματα εμπορικών δραστηριοτήτων.(Εισηγ. κ. Πεντίδης Χρήστος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ