• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της της Δημοτικής Κοινότητας την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01/2017 και ώρα 17:30 26/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες : Ντόλιου Ζουμπουλιά

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                                       Αλεξανδρούπολη 26/01/2017
                                      Αριθ. Πρωτ. : 3106

ΠΡΟΣ

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 30/01/2017 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με το άρθ. 88 του Ν. 3852/2010 ) για συζήτηση των θεμάτων της συνημμένης ημερήσιας διάταξης.

1.Ενημερώσεις.(Εισηγ. κ. Πρόεδρος)

2.Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κατ/των και άδειας λειτουργίας μουσικής. (Εισηγ. κ. Στογίδου Μαρία)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ