• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 24/01/2017 και ώρα 13:00 20/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζουμπουλιά Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                            Αλεξανδρούπολη: 19/01/2017

                            Αριθ. Πρωτ.: 2062

 

ΠΡΟΣ:

1. κ.Γερακόπουλο Χρήστο

2. κ.Ουζουνίδη Γεώργιο

3. κ.Παντελίδη Γεώργιο

4. κ.Βαμβακερό Αντώνιο

5. κ.Ζητάκη Παναγιώτη

6. κ.Μιχαηλίδη Παύλο

7. κ.Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

8. κ.Τρέλλη Φανή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου

7.Εισηγητές των θεμάτων

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 24/01/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010), για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 250kW για θέρμανση στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο και συστήματος λέβητα βιομάζας ισχύος τουλάχιστον 150kW για θέρμανση στο Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

2. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού 1ου σταδίου της: «προμήθειας χημικών για τις ανάγκες του Κολυμβητηρίου έτους 2017 Δήμου Αλεξανδρούπολης » (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

3. ’Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της εργασίας ¨Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων του Δήμου ‘’ . (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

4. ’Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της εργασίας ¨Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων ‘’ (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

 

Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ