• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 12/1/2017

                                                        ΕΠΕΙΓΟΝ       

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 12/01/2017    

                 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                      Αρ. Πρωτ: 1022

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                  

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

          Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306                                               

                   Τ.Κ. 68100                                                          Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

               Τηλ:2551064102                                                               

            Φαξ:2551064142                                                                    

      Email:dimarxos@alexpolis.gr                                                        

 

                                                

 

 

                 ΘΕΜΑ : ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 με αριθμό 31….

                                       

 

 

              Έχοντας υπόψη :

              1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

                   και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ

                  87/Α΄/07-06-2010).

               2. Τις έκτακτες συνθήκες (κακοκαιρίας, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών

                   θερμοκρασιών) που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες μέχρι και σήμερα

                  στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

                                                      Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

            Την  συνέχιση της  διακοπής των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες

            Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλο τον Καλλικρατικό

            Δήμο Αλεξ/πολης και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017, λόγω

            συνέχισης  των δυσμενών καιρικών  φαινομένων .  

               

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

 

α) Για ενέργεια :

 

  1. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης & Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  2. Γραφείου Τύπου (να δοθεί στα τοπικά ΜΜΕ)

 

β) Για ενημέρωση

 

1.      Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης / Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

2.      Περιφερειακή Ενότητα Έβρου / Πολιτική Προστασία

 

 

γ) Εσωτερική διανομή

 

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γραφεία Αντιδημάρχων
  3. Διευθύνσεις Δήμου
  4. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης