• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΠΕΜΠΤΗ 12/01/2017 και ώρα 9:00 11/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                      Αλεξανδρούπολη       11/01/2017

                        Αριθ. Πρωτ.  :     913

    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Γερακόπουλο Χρήστο 

  2. κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Βαμβακερό Αντώνιο

  5. κ. Ζητάκη Παναγιώτη

  6. κ. Μιχαηλίδη Παύλο

  7. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

  8. κ. Τρέλλη Φανή

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου  Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ   12/01/2017 και ώρα 9:00,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ (βάσει του άρθρου 103 του νόμου 3463/06, του άρθρου 72 του νόμου 3852/10 και του άρθρου 32 του νόμου 4412/16) (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)  

 

         Το ανωτέρω θέμα  θα συζητηθεί  εκτάκτως, λόγω των έντονων και παρατεταμένων  χιονοπτώσεων και παγετού.

 

2. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ (μικτής σύμβασης ) μηχανημάτων αποχιονισμού, Τρακτέρ ή UNIMOG με αλατοδιανομέα και  λεπίδα, μηχανημάτων έργων  (φορτωτή), (βάσει του άρθρου 103 του νόμου 3463/06, του άρθρου 72 του νόμου 3852/10 και του άρθρου 32 του νόμου 4412/16). (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρήστος)  

 

         Το ανωτέρω θέμα  θα συζητηθεί  εκτάκτως λόγω των έντονων και παρατεταμένων  χιονοπτώσεων και παγετού.

 

 

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ