• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Συνέχιση της διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις 11 Ιανουαρίου 2017 10/1/2017

 

 

Γραφείο Τύπου Δήμου Αλεξανδρούπολης

Λ. Δημοκρατίας 306, 681 32 Αλεξανδρούπολη

Τηλ.: 2551350203, Fax: 2551064235 – Email: gtip@alexpolis.gr

 

 

 

Αλεξανδρούπολη  10/01/2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συνέχιση της διακοπής των μαθημάτων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τις 11 Ιανουαρίου 2017

Με την αρ. πρωτ. 25/10-01-2017 Απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελου Λαμπάκη, συνεχίζεται η διακοπή των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης όλου του Καλλικρατικού  Δήμου Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών (σφοδρής χιονόπτωση, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών).

 

                                                      ΕΠΕΙΓΟΝ       

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 10/01/2017    

                 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                      Αρ. Πρωτ:    892

     ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                  

          ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

          Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 306                                               

                   Τ.Κ. 68100                                                          Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

               Τηλ:2551064102                                                               

            Φαξ:2551064142                                                                    

      Email:dimarxos@alexpolis.gr                                                        

 

                                                

 

 

                 ΘΕΜΑ : ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

 

   Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 με αριθμό 25….

                                       

 

 

              Έχοντας υπόψη :

              1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

                   και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ

                  87/Α΄/07-06-2010).

               2. Τις έκτακτες συνθήκες (κακοκαιρίας, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών

                   θερμοκρασιών) που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες μέχρι και σήμερα

                  στην χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

                                                      Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

            Την ανάκληση της υπ’αριθ.23 με αριθ. πρωτ. 832/11-01-2017 απόφαση του

            Δημάρχου  Αλεξανδρούπολης Ευάγγελου Λαμπάκη, με την παρούσα για την

            συνέχιση της  διακοπής των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας

            και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο Αλεξ/πολης

            και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, λόγω  επιδείνωσης των καιρικών

            φαινομένων .  

               

 

                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                   

                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

 

α) Για ενέργεια :

 

  1. Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης & Β/θμιας Εκπαίδευσης.
  2. Γραφείου Τύπου (να δοθεί στα τοπικά ΜΜΕ)

 

β) Για ενημέρωση

 

1.      Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης / Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

2.      Περιφερειακή Ενότητα Έβρου / Πολιτική Προστασία

 

 

γ) Εσωτερική διανομή

 

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γραφεία Αντιδημάρχων
  3. Διευθύνσεις Δήμου
  4. Γραφείο ΠΑΜ-ΠΣΕΑ & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης