• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 09/01/2017 και ώρα 13:00 5/1/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες :  Ζουμπουλιά  Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη: 05/01/2017

                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 423

 

                 

 

       ΠΡΟΣ:

  1. κ.Γερακόπουλο Χρήστο 

  2. κ.Ουζουνίδη Γεώργιο

  3. κ.Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ.Βαμβακερό Αντώνιο

  5. κ.Ζητάκη Παναγιώτη

  6. κ.Μιχαηλίδη Παύλο

  7. κ.Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

  8. κ.Τρέλλη Φανή

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου  Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  7.Εισηγητές των θεμάτων

 

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ   09/01/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010),  για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “ Κατασκευή υποδομών για ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης”.  (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

2. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: “ Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοστρωμένων οδών ΔΕ Φερών  ”.  (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές  τους, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.                                                      

                                                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ