• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, στις 21/12/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 23/12/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                           Αλεξανδρούπολη 16/12/2016

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ             Αριθ. Πρωτ: 59773

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  21/12/2016  ημέρα  Τετάρτη   και ώρα    14:00, να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

 

1)  Αιτήσεις – Ενημερώσεις.

2)  Μεταβίβαση τμήματος του υπ΄αριθ.709 τεμαχίου έκτασης 383,29 μ2 του Δήμου Αλεξ/πολης(πρώην Κοινότητας ΄Αβαντα)με εντός αυτού κτίσμα 23 μ2 στον ακτήμονα Γεώργιο Σκεύα, κάτοικο Άβαντα (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).

3)  Έγκριση λήψης δανείου (ποσού 3.620.607,80€ με ΦΠΑ) από το Τ.Π. & Δ. ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για αντικατάσταση  συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών και λαμπτήρων με φωτιστικά και λαμπτήρες πράσινης τεχνολογίας τύπου LED (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4)  Υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ, εργαζομένου στον  πρώην Δήμο Φερών(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5)  Έγκριση 2ου ΑΠΕ-2ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων»(Εισηγ. :κ. Γερακόπουλος Χ.)

6)  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου σύνδεσης Αύρας –Συκορράχης»( Εισηγ. :κ. Γερακόπουλος Χ.)

7)  Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ης Συμπληρωματικής  του έργου «Κατασκευή τεχνικού ομβρίων δρόμου Άνθειας –Αγνάντιας» ( Εισηγ. :κ. Γερακόπουλος Χ.)

8)   Έγκριση 2ου ΑΠΕ(συμπληρωματική σύμβαση) -1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Άβαντα» (Εισηγ. :κ. Γερακόπουλος Χ.)

 

 

 

 

                                Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγλιάς Θεόδωρος