• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2/2/2012
Σύμφωνα με τη τελευταία απόφαση του Δημάρχου Αλεξανδρούπολη, κλείστα θα απαραμείνουν όλα τα σχολεία στα όρια του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκτός από σήμερα Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ                                                   Αρ. πρωτ. :  6909

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                         Αλεξανδρούπολη 2-2-2012

 

 

Ταχ. Δ/νση     : Λ. Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κώδικας : 681 00  Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες :  Μάκρας Απόστολος

Τηλέφωνα      :  +30 25510.64121

Fax                 :  +30 25510.64142

Email              : politiki.prostasia@alexpolis.gr

 

ΠΡΟΣ :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΚΟΙΝ. :

 

 

ΘΕΜΑ :  Απόφαση αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης την Πέμπτη και Παρασκευή, 2 και 3 Φεβρουαρίου 2012

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 με αριθμό  104….

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/τ.Α΄/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ102/τ.Α΄/01-05-2002), «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις»
 3. Το Τοπικό Σχέδιο «Ξενοκράτης Χιονοπτώσεις/Παγετός»
 4. Την επικρατούσα κατάσταση λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στα όρια του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής στο Ν. Έβρου

 

Α π ο φα σ ί ζ ο υ μ ε  

 

 1. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (παγετός-χιονόπτωση-χαμηλές θερμοκρασίες) οι οποίες επικρατούν και αναμένεται να επικρατήσουν και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου περιλαμβάνονται η Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης, η Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης και η Δημοτική Ενότητα Φερών, την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων την Πέμπτη 2 και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.

 

 

 1. Η απόφαση ελήφθη, κατόπιν συνεργασίας και εισηγήσεων των αρμοδίων Διευθύνσεων και των εκπροσώπων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

 1. Η παρούσα ισχύει μέχρι νεωτέρας.

 

 

 

                      

 

                                                                                Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

                                                                                          Πρόεδρος Σ.Τ.Ο.

                                                                                                                      

 
                                                                                         
   Ευάγγελος Λαμπάκης